Richting Kleverlaan

<< Introductie <<

Van uit deze drukte loop ik terug naar het station. Voorbij de Hoofdwacht op de hoek van het plein sla ik bij de Vismarkt linksaf de Jansstraat in. 

De weg voert langs de oude rechtbank, Het Noord Hollands archief in de voormalige Commanderij van St. Jans. Het klooster waar de middeleeuwse schilder Geertgen tot St. Jans geleefd en gewerkt heeft en dat op een schilderij van Jan van Scorel in het Frans hals museum te zien is. Tegenover dit oude klooster staat rechts de waterstaatsgevel van de katholieke St. Joseph kerk. Dan de brug bij de nieuwe Gracht over en de Jansweg in.

In schril contrast met de betonnen bunker van de Beyneshal, ligt hier schuins tegenover de voorname voorgevel van het hofje van Staats. Het is nog altijd een raadsel hoe men in deze omgeving zo'n betonnen gruwel heeft kunnen bouwen. Deze weg moet een van de routes geweest zijn die de begrafenisstoeten namen naar de algemene begraafplaats aan de Kleverlaan.  Het kerkhof dat sinds 1832 aan de noordkant net buiten de muren van de stad ligt. 

Als ik onder het spoorviaduct doorga, verlaat ik de oude binnenstad en sta ik onmiddellijk op de noordelijke stadswallen. Het Prinsen- en Statenbolwerk. Ik passeer de Kennemerbrug over de Schotersingel en kom op het Frans Halsplein.

Hier eindigde vroeger de stad en begon het buitengebied tussen de stad Haarlem, het dorp Schoten en de weg naar Bloemendaal. Dit gebied buiten de bebouwde kom leek een geschikte plek voor een nieuw aan te leggen begraafplaats.

In 1832 werd deze algemene begraafplaats aangelegd door de bekende tuinarchitect Jan David Zocher (zie tevens website dodenakkers.nl voor meer achtergronden) op een deel van zijn eigen landgoed Akendam, dat grensde aan de Kleverlaan en  aan de Schoterweg. Hij deed dat in opdracht van de gemeente Haarlem, die een oplossing zocht voor het ruimteprobleem van de toenmalige begraafplaatsen die voornamelijk in en rondom de kerken en kloosters in de binnenstad lagen. Te meer omdat koning Willem I in 1827 besloten had dat het per i januari 1829 verboden was om nog langer in en nabij kerken te begraven. Men zocht dus voor dit probleem een nieuwe plek buiten de stad en het was de uitdrukkelijk bedoeling dat hij plaats zou bieden aan alle kerkelijke gezindten. Men besloot deze openbare begraafplaats zo ruim aan te leggen dat ook de Joodse begraafplaats aan het Bolwerk en de twee begraafplaatsen voor de armen opgeheven konden worden.

Vanaf het Frans Halsplein is het nog een klein eindje lopen over de Schoterweg en de Kennemerstraat waaraan het monumentale complex van de voormalige Ripperda kazerne ligt.

grote versie

Op de kruising van de Schoterweg en de Kleverlaan krijg ik de toegang tot de begraafplaats in het oog.

>> Voor de poort >>