Over mijn inspiratiebronnen

Het is niet altijd even eenvoudig om iets zinnigs te zeggen over je inspiratiebronnen. Meestal is het heb een intuitief gevoel en is het lastig om dat precies en exact te duiden.
Voor mij zijn die inspiratiebronnen altijd plekken, plaatsen waar ik mijzelf terugvind in een tijdloze ruimte, een ideale tuin vol volmaakte vormen, stilte, kort en goed: een gewijde plek. In de rust en concentratie van zo'n afgezonderde plek kan ik mij overgeven aan de verbazing over de zuiverheid van het licht, over de verleidelijkheidheid en variatie van de vormen en aan de vage beloften van deze paradijzen.
In de muziek, literatuur en natuurlijk in de beeldende kunst vindt ik wegwijzers die mij op het pad zetten van het verloren paradijs en mij helpen een tipje van de sluier op te lichten. Ontroering omdat je voor enkele momenten wordt opgetild in die wereld die onder onze dagelijkse werkelijkheid ligt en die de motor is onder al ons handelen en verlangen.

Gedurende de lange periode waarin ik mijn onderwerp bestudeer, ben ik mij steeds meer bewust geworden van de verschillende thema's die in mijn werk een rol spelen: De natuur, de reis en het verlangen. In elk werk zijn ze terug te vinden. Soms voert één thema de boventoon en bepaalt meer dan de andere de sfeer, maar altijd is het een complex van ideeën en benaderingen die de vorm van een tekening bepalen. Nooit laat ik mij bij het maken van een tekening leiden door één motief. Altijd zijn ze met elkaar verweven en terwijl ik aan het werk ben kan mijn aandacht wisselen van het ene naar het andere motief. Dat gebeurt onder je handen en dat wordt in belangrijke mate bepaald door de tekening zelf.
Tijdens het tekenen laat ik mij leiden door wat er gebeurt op het papier. Je gaat in de tekening op en je maakt een reis door een beeld, dat als je goed oplet en luistert uiteindelijk zijn ware vorm zal vrijgeven. Vóór het begin van een tekening is alles nog onduidelijk, is alles mogelijk, maar als de tekening klaar is dan is de oplossing duidelijk en zo vanzelfsprekend.